Participatiewet en garantiebaan

Thema in werkconferentie Zorg & Welzijn-sector

De Participatiewet en landelijke banenafspraak houden werkgevers in iedere branche bezig. Ook in de sector Zorg en Welzijn. Tijdens een werkconferentie voor werkgevers, overheid en onderwijs medio november is gediscussieerd over hoe op gezamenlijke wijze hiermee om te gaan. Dit vanuit het perspectief van een gezonde en inclusieve arbeidsmarkt in de sector Zorg & Welzijn.

Ons doel is om uiteindelijk meer mensen aan het werk te krijgen.

Terugblik Conferentie

In een panelinterview reageerden Annette Nijhuis (wethouder gemeente Haaksbergen) en Irma Harmelink (bestuurder Zorgaccent) op een aantal stellingen rondom personeelsbeleid, participatiewet en overheidsbemoeienis. Met betrekking tot de participatiewet gaf Irma Harmelink aan zich zorgen te maken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De meeste functies voor deze groep mensen zitten volgens haar toch in die hoek waarin bij bezuinigingen de klappen vallen. Ook regelgeving en de overheidsbemoeienis met betrekking tot inzet van personeel kwamen ter sprake. Hierop reageerde Annette Nijhuis: "Je moet als overheid faciliteren, maar niet te veel regelgeven". Irma Harmelink merkte hierbij op dat overheidsbemoeienis met betrekking tot personeelsbeleid in de zorg onvermijdelijk is. "De zorg wordt veelal gefinancierd vanuit belastinggeld, hiervan gaat het grootste gedeelte op aan inzet van personeel, lichtte ze toe."

Annette Nijhuis: "Ons doel is om uiteindelijk meer mensen aan het werk te krijgen. Het gezamenlijk bespreken van de arbeidsmarktthema's deze middag draagt daar aan bij. Ik hoop dat aan we aan het eind van deze middag een mooie opbrengst hebben."In drie verschillende workshops werd vervolgens dieper ingegaan op een drietal thema's: Flexibele inzet van personeel, Kwalitatieve en kwantitatieve vraagstuk rondom gekwalificeerd personeel en de invulling en afstemming Participatiewet oftewel de inclusieve organisatie. Uit de gesprekken bleek dat de partners elkaar op bepaalde onderwerpen al wel vinden, maar dat er zeker ruimte is voor verbetering. Niet door er eindeloos over te praten, maar vaak door 'gewoon te beginnen' en stappen te zetten. Een aantal concrete acties is daarbij genoteerd, en wordt gezamenlijk opgepakt.


Cv's en informatieboekje

Om de volgende dag al een vervolg te kunnen geven aan de werkconferentie ontvingen de aanwezige gasten allemaal een pakket met daarin een aantal CV's van mogelijke kandidaten, waaronder ook een aantal kandidaten die meetellen voor de banenafspraak. Ook ontvingen ze het boekje over 'Doorzetters met dromen', met praktische informatie over welke stappen je als werkgever kunt zetten om invulling te geven aan de banenafspraak.