Werkgevers-event

Doorzetters met Dromen Werkgevers-event in het Rabotheater in Hengelo


Woensdag 12 oktober 2016 heeft het Doorzetters met Dromen Werkgevers-event in het Rabotheater in Hengelo plaats gevonden.

Met een opkomst van 200 werkgevers en een druk bezochte banenmarkt met 224 werkzoekenden mogen wij spreken van een succesvol event. Wij danken iedereen voor hun komst en interesse in het onderwerp banenafspraak.

Mocht een gesprek naar aanleiding van het Doorzetters met Dromen Werkgevers-event met een van de adviseurs of accountmanagers van Werkplein Twente wenselijk zijn, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer:
088 896 99 66.Contact

Wilt u persoonlijk advies over hoe u een doorzetter binnen uw bedrijf past? Heeft u een vraag over de Participatiewet en bijbehorende regelgeving? Neem dan contact op met 088-8969966 voor meer informatie of e-mail naar info@doorzettersmetdromen.nl.

'Doorzetters met Dromen' is een initiatief van Werkbedrijf Twente, een overlegtafel in de arbeidsregio Twente. Deelnemende partijen zijn FNV, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland, UWV en de veertien Twentse gemeenten. De uitvoerende organisatie is in handen van Werkplein Twente.