Veelgestelde vragen over de banenafspraak

De accountmanagers van Werkplein Twente spreken veel werkgevers tijdens bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en werkgeversbijeenkomsten. De banenafspraak en garantiebanen zijn regelmatig onderwerp van gesprek. We merken dat er nog veel vragen leven bij werkgevers. Daarom hebben we een aantal veelgestelde vragen – en antwoorden – op een rij gezet.

Veelgestelde vragen

Hoe gaat het met de invulling van de garantiebanen? Is al duidelijk of we te maken krijgen met de quotumwet?

De voortgang van de invulling van de garantiebanen wordt door de overheid gemonitord. Op de site van de Rijksoverheid zijn in de trendrapportage banenafspraak de resultaten van de eerste meting over 2013 en 2014 al te vinden. Vanaf dit jaar (2016) komt ieder kwartaal een trendrapportage uit, ongeveer vier maanden na einde van dat kwartaal.

Wanneer de afspraken rondom aantallen banen uit het sociaal akkoord (de banenafspraak) niet behaald worden, treedt de quotumwet in werking. Daar is op dit moment echter nog geen sprake van.

Hoe weet ik of iemand die ik aan wil nemen tot de doelgroep hoort?

De mensen uit de doelgroep komen in een doelgroepregister te staan. Het UWV beheert dit register.

De volgende mensen staan in het doelgroepregister:

•Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen

•Mensen met een Wsw-indicatie op de wachtlijst

•Wajongers met arbeidsvermogen

•Mensen met een Wiw- of ID-baan

Kan ik, als werkgever het doelgroepregister inzien?

Via het werkgeversportaal bij UWV kunt u met een burgerservicenummer zien of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak. In de loop van 2016 kunt u ook informatie opvragen aan de hand van het loonheffingennummer. Heeft u geen toegang tot het werkgeversportaal? Dan kunt u ook aan de hand van een formulier een registratie in het doelgroepregister opvragen.

Aan wat voor soort functies moet ik denken als het gaat om garantiebanen?

Dit kan facilitair werk of productiewerk zijn, maar ook ondersteunend administratief werk valt hier onder. In z'n algemeenheid gaat het om functies die weinig opleiding vergen, en waarbij de werknemer on-the-job leert. Structuur is ook belangrijk in deze functies. Werk dat voor veel werknemers als eentonig wordt ervaren kan voor de doelgroep juist heel geschikt zijn.

Wij zijn een kleine organisatie. Past iemand met een arbeidsbeperking wel bij ons?

Vaak wordt er gedacht dat het invullen van een garantiebaan in een grote organisatie eenvoudiger is door een grotere diversiteit aan functies die er in zo'n organisatie te vinden is. Bij het invullen van garantiebanen gaat het echter net zoals bij reguliere banen om het matchen van de juiste persoon op de juiste plek. Hiervan zijn diverse voorbeelden. Zoals Hans die op een melkveebedrijf werkt en daar verantwoordelijk is voor onder andere het uitmesten en stro strooien. Of Leonie, die bij een klein mediabedrijf werkt en daar een aantal uren per week werkt aan het opmaken van digitale magazines.

Ik kan in onze organisatie geen geschikte plek bedenken voor iemand met en arbeidsbeperking. Wat nu?

Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen uw bedrijf ruimte te creëren voor een nieuwe collega met een arbeidsbeperking. Een voorbeeld is het creëren van functies. Soms kunnen bepaalde werkzaamheden die nu onderdeel zijn van het brede takenpakket van collega's worden gebundeld tot één takenpakket. Denk aan een huismeester voor verschillende facilitaire taken of een administratief medewerker die licht administratief werk uitvoert zoals scannen, inboeken en archiveren. De accountmanagers van Werkplein Twente kunnen meer informatie geven over deze functie-analyse. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Werkplein Twente via 088-896 99 66.