"We nemen onze medewerkers serieus en geven ze de kans te groeien"

Werkplaatschef Chris Veldscholte verzorgt samen met René Wagelaar de begeleiding van het personeel van A. Leering Metaalbewerking. Ze volgden allebei een speciale cursus waar handvatten werden aangereikt wanneer het gaat om de omgang met mensen met bijvoorbeeld autisme en schizofrenie. "Erg zinvol", geeft Chris aan. "Maar het meeste leren we toch in de praktijk."

"Het meeste leren we in de praktijk."

Iedereen werkt in zijn eigen tempo

"Zo weten we inmiddels dat het averechts werkt wanneer we de werkdruk voor onze medewerkers vergroten. Als je om het uur bijvoorbeeld aan dezelfde medewerker vraagt hoe het gaat met zijn werk, gaat het fout. En dat is niet zo gek. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers allemaal in hun eigen tempo hun werk kunnen doen. De druk ligt maar bij twee personen en dat zijn René en ik."

Werken naar vermogen

Dat betekent niet dat er niets van de medewerkers wordt verwacht. "Bij ons kan en mag heel veel, maar we vinden het wel heel belangrijk dat iedereen werkt naar vermogen. Dat kan voor de één een arbeidsproductiviteit van 15 procent zijn en voor de ander 70 procent. Eén ding is zeker: iedereen is ons even dierbaar. Maar als medewerkers niet hun best doen, is het ook snel klaar. We zijn tenslotte wel een bedrijf."

Volwassen omgang met elkaar

Erg kenmerkend aan A. Leering Metaalbewerking is de volwassen omgang met elkaar. "We behandelen iedere medewerker op een volwassen manier. We nemen ze serieus en geven ze de kans te groeien in hun vak. Je merkt dat dit een positieve uitwerking heeft op hun eigenwaarde."

Passend werk voor iedereen

Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat elke vakkracht werk heeft dat bij hem of haar past. "De één vindt het heel prettig om 250 dezelfde producten achter elkaar te maken. Anderen vinden het juist fijn wat meer afwisseling te hebben. Ook is de ene medewerker sneller dan de andere. Dat weten ze van zichzelf en van elkaar. Ze accepteren elkaar zoals ze zijn."