Een doorzetter met dromen in uw bedrijf

Wat komt er bij kijken?

U heeft ongetwijfeld al eens nagedacht over de banenafspraak. Wat brengt het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking met zich mee? Wat is dat voor iemand: een persoon met een arbeidsbeperking? Wat kan hij wel en wat niet? Om deze en andere vragen te beantwoorden spraken we met Ellen Groenhuijzen, adviseur werkgeversdienstverlening bij Werkplein Twente.

Als ze eenmaal op de goede plek zitten, zijn het ontzettend enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

Welk soort functies passen goed bij mensen met een arbeidsbeperking?

"Over het algemeen hebben we dan over functies waarvoor weinig opleiding nodig is en het leerproces plaatsvindt door on-the-job training. Meestal zijn het taken op het gebied van productiewerk, facilitair of ondersteunende administratieve werkzaamheden."

Kan je voorbeelden noemen van zulke functies?

"Ja, ik heb een mooi voorbeeld van een ziekenhuis. De directie wilde graag functies creëren voor mensen uit de doelgroep, ofwel mensen met een arbeidsbeperking. Naar aanleiding van deze vraag is een functie-analyse uitgevoerd op de verpleegafdeling; dames en heren die op een hoog niveau zijn opgeleid en een breed scala aan taken uitvoeren. Na de functie-analyse bleek dat binnen hun brede takenpakket ook het verschonen van bedden en het bijvullen van verbandkastjes en andere voorraden viel. Deze eenvoudige taken zijn uitermate geschikt voor de doelgroep en zij voeren ze nu ook uit. Ik heb ook zo'n voorbeeld op kleinere schaal. Bij een productiebedrijf was de machine-operator ook verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van materialen en het opstapelen van producten op pallets. Nu nemen medewerkers met een arbeidsbeperking deze logistieke taken voor hun rekening, waardoor dezelfde operator meerdere machines kan bedienen."

Met welke beperkingen heeft de doelgroep meestal te maken?

"Bij veel mensen leeft het beeld dat de doelgroep met name bestaat uit mensen met een functionele beperking. Bijvoorbeeld iemand die in een rolstoel zit of blind is. Dit is een vertekend beeld. In werkelijkheid heeft ruim 1 op de 10 een fysieke beperking, het overige gedeelte van de doelgroep bestaat uit mensen met een ontwikkelingsstoornis of een psychische beperking. Denk dan bijvoorbeeld aan beperkingen als gevolg van autisme, ADD, een verstandelijke beperking of PDD-NOS."

Wat betekent dit concreet op de werkplek, wanneer een ondernemer hen in dienst wil nemen?

"Dat is vrij lastig te zeggen. Beperkingen en karakter zijn per persoon verschillend. Over het algemeen kun je wel zeggen dat het gaat om een groep mensen die een stukje aandacht en begeleiding nodig heeft. En als ze eenmaal op de goede plek zitten, zijn het ontzettend enthousiaste en gemotiveerde medewerkers."

Stel een ondernemer zoekt een medewerker met een arbeidsbeperking, hoe werkt dat?

"Als het gaat om aannemen van personeel, ook zonder beperking, is contact opnemen met Werkplein Twente de eerste stap. Een van onze adviseurs werk gaat vrijblijvend met de werkgever om tafel en bespreekt zijn ideeën. Heeft de werkgever al ervaring met werken met de doelgroep en welke mogelijkheden ziet hij zelf? Ook hebben we het ook over de mogelijke regelingen en subsidies die werkgevers ondersteunen. En wat heel belangrijk is, is dat werkgevers en hun personeel er achter staan. Je moet het met elkaar leuk vinden om iemand een kans te geven!"


Welke regelingen en subsidies zijn er?

"Diverse! Iedere plaatsing is maatwerk, daarom zijn er na het eerste gesprek diverse uitkomsten mogelijk. Ik noem bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, no risk polis, 'coaching on the job' of trainingen. Het is echt maatwerk. Of een werkgever pakt het kleinschalig aan, en zoekt één persoon voor een aantal dagdelen, of het gaat bijvoorbeeld om een grotere organisatie die na een arbeidsanalyse meerdere vacatures wil openstellen."

Laten we voor het gemak uitgaan van een ondernemer met een middelgroot bedrijf die in de eerste instantie een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst wil nemen.

"De eerste stap is het opstellen van de vacature, dat doen we samen met de werkgever. Vervolgens wordt de vacature uitgezet via Werkplein Twente. Na een eerste selectie stellen we de werkgever een aantal kandidaten voor. We lichten daarbij de aandachtspunten van deze personen toe, zodat de werkgever weet wat iemand nodig heeft. Uiteindelijk maakt de werkgever de keuze welke kandidaten op sollicitatiegesprek komen. De adviseur Werk kan desgewenst daarbij zijn. Is er een keuze voor een kandidaat gemaakt dan volgt meestal een proefplaatsing. Tijdens deze proefplaatsing vindt vaak een loonwaardemeting plaats.

Over die loonwaardemeting, dat woord horen we vaker. Kun je uitleggen wat dit precies is?

"Ja. Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd dezelfde arbeidsprestatie leveren als iemand zonder beperking. Hierdoor hebben ze soms een mindere loonwaarde. Een loonwaardemeting wordt ingezet om vast te stellen hoeveel minder die loonwaarde is, zodat de werkgever alleen betaalt voor wat deze persoon kan doen op een bepaalde werkplek. En de overheid compenseert het verschil tussen de loonwaarde en het salaris dat de werknemer verdient."

Veel ondernemers twijfelen over het wel of niet aannemen van iemand met een beperking. Sommigen denken dat het niet klikt met het huidige personeel, anderen zien op tegen mogelijke rompslomp of zien andere beren op de weg. Heb jij advies voor werkgevers die, om wat voor reden dan ook, nog twijfelen?

"Ja, ergens zeg ik natuurlijk 'gewoon doen!'. Ik snap dat dat in sommige gevallen makkelijker gezegd dan gedaan is. De meeste ondernemers adviseer ik om eens te gaan praten met een collega-ondernemer die al mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Ken je niemand? Op de site www.doorzettersmetdromen.nl staan verhalen van ondernemers met ervaringen.

Een andere mogelijkheid is om vrijblijvend het gesprek aan te gaan met Werkplein Twente. Zo'n gesprek kost niets en het verplicht ook tot niets. Het is een mooie gelegenheid om de mogelijkheden te verkennen. Vooral ook als je nog twijfels van praktische aard hebt, kan de adviseur van Werkplein Twente je informeren over diverse regelingen om risico's, ook financieel, weg te nemen, zoals bijvoorbeeld de proefplaatsing of een no-riskpolis."